Rodzinna Gra Terenowa Brętowo - zabawa na orientację

zarekomendowany przez W/JO
Wojciech Suchy
projektodawca

Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym.
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe.
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas.
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Gdańska.
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na http://www.parkoweBnO.pl oraz https://www.facebook.com/BnOparkowe/

Charakter projektu

Lokalny, Brętowo


Lokalizacja projektu

Wąwóz Huzarów - koniec ul. Nedźwiednik


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1700 - koszty merytoryczne (transport sprzętu, przygotowanie tras, nagrody, medale, druk map, wykreślenie mapy do biegów na orientację i inne)
800 - wyżywienie uczestników – drobny poczęstunek oraz zabezpieczenie techniczne, w tym zakup drobnego sprzętu
850 - materiały biurowe, koszty organizacyjne
1600 - obsługa merytoryczna projektu (sędziowie, kadra sekretariatu itp.)
400 - koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne
550 - Promocja projektu (plakaty, FB i inne)
-------
5900 RAZEM (mieszkańcy Gdańska zwolnieni z opłaty startowej)

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót