Rozbiórka starej, niedziałającej fontanny,przylegającej do Deptaka na Żabiance, budowa oraz oddanie do użytku NOWEJ FONTANNY POSADZKOWEJ- wypoczynek na terenach ogólnodostępnych,przy zielonym skwerku

odrzucony formalnie
Alicja Cholewiusz
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak złożenia wersji papierowej wniosku wraz z podpisem poparcia. Warunek regulaminowy.


Rozebranie starej i niedziałającej/niszczejącej fontanny, i wybudowanie oraz uruchomienie nowej fontanny posadzkowej, przylegającej do Deptaka na Żabiance, w tym bardzo zurbanizowanym terenie, zapewni wypoczynek i relaks na łonie natury, przy szumie wody i pokonywaniu barier architektonicznych gdyż fontanna będzie dostępna dla wszystkich. Projekt podnosi warunki życia społeczności lokalnych, zaspokaja potrzeby wypoczynku, i znacznie wpływa na integrację wielopokoleniową dzieci, młodzieży oraz osób trzeciego wieku. Specyfikacja projektu: Rozebranie istniejącej fontanny+ utwardzony teren, o wymiarach 20 m na 20 m, przegląd stanu technicznego istniejących już mediów, przygotowanie projektu technologicznego (m.in. komory techniczne, dysze, sterowniki, stacja uzdatniania wody, filtry, przewody zasilające, itp.),wybudowanie nowej fontanny i uruchomienie jej-od maja do końca października oraz serwisowanie, nowej fontanny posadzkowej

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

Teren 20 m na 20 m, przylegający jednym bokiem do "Deptaka na Żabiance", a 3 bokami do zielonego, zadrzewionego skweru znajdującym się na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Obręb 007, nr działki 190


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowany koszt prac remontowo- modernizacyjnych to ok. 450 000 zł. brutto +10% koszty przetargu=45000 zł. Co daje szacunkową kwotę 495000 zł +koszt 2-ch ławek po 2000 zł, daje to łączną sumę: 499000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

obsługa fontanny, zużyta woda i energia elektryczna, preparaty do uzdatniania, odkażania i dezynfek


powrót