Zielona Dzielnica

zarekomendowany przez W/JO

Projekt zakłada estetyzację płotów niektórych nieruchomości na naszej dzielnicy. Projekt polega na:
- wstawienie domków dla owadów pożytecznych
- nasadzenie roślin pnących, krzewów, drzewek

Wertykalne ogrody są idealnym rozwiązaniem na zazielenienie dzielnicy. Będą one urozmaiceniem krajobrazu i przestrzeni wspólnej wśród blokowisk i wszechobecnego betonu.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

ul.Tysiąclecia 13 działka 0015.399
ul.Orłowska 19 działka 0007.30
ul.Tysiąclecia 13A działka 0015.401
ul.Chłopska 64 działka 0015.359


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt do oszacowania

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

bieżące utrzymane zieleni


powrót