Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ulicy Zielonogórskiej 4

odrzucony
Krzysztof Wiecki
projektodawca

Powód odrzucenia

Koszt zadania przewyższa kwotę 2 milionów zł. Wskazany teren należy rozpatrywać kompleksowo, brak możliwości zmniejszenia istniejącej powierzchni biologicznie czynnej bez zapewniania odbioru wód opadowych.Dla wskazanego terenu brak istniejącej kanalizacji deszczowej, koszt powinien zawierać wykonanie pełnego odwodnienia terenu dopasowanego do przyszłościowego zagospodarowania terenu. W miejscu wskazanym przez Gdański Ośrodek Sportu brak jest możliwości wykonania bieżni 6 stanowiskowej o długości prostej równej 100m.


Południowe dzielnice miasta nie posiadają pełnowymiarowego profesjonalnego boiska lekkoatletycznego. Na terenie istniejącego obiektu przy ulicy Zielonogórskiej 4 można wybudować dookolną bieżnię lekkoatletyczną z sześcioma torami typu tartan. Bieżnia ta wzbogaci i uzupełni ofertę uprawiania sportu i rekreacji dla mieszkańców Gdańska. Obiekt byłby po wybudowaniu w zarządzie i opiece Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu

Zielonogórska 4 obręb 716 działka 6/2

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zaprojektowanie i wybudowanie 3 000 000

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie powinien obiekt generować dodatkowych kosztów. Sam na siebie zarobi poprzez możliwość wynajmu.

Załączniki


powrót