JASNA POTOKOWA

zarekomendowany przez W/JO
Grzegorz Woźniak
projektodawca

Budowa oświetlenia ciągu uliczno - spacerowego wzdłuż niezagospodarowanej ul. Potokowej, od skrzyżowania z ul. H.Grudzińskiego do ul. Nowiec.

Charakter projektu

Lokalny, Brętowo


Lokalizacja projektu

ulica Potokowa od skrzyżowania z ul. H.Grudzińskiego aż do ul. Nowiec obr. 037, dz. 53/2;41,4; 53/3; 54/3; 54/4;145/1; 55/1;164


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowany koszt budowy oświetlenia zamknie się w kwocie 123 000,00 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosą miesięcznie ok. 150zł.


powrót