Zielona Grottgera

zarekomendowany przez W/JO
Jakub Raciborski
projektodawca

Ulica Grottgera to jedna z najładniejszych ulic Oliwy. Nie jest tu jednak idealnie - problemem jest zaniedbana zieleń, zwłaszcza trawników między jezdnią a chodnikiem.
Projekt zakłada odnowienie zieleni niskiej poprzez odnowienie trawników, posadzenie krzewów oraz zabezpieczenie ich poprzez wbicie drewnianych słupków.

Charakter projektu

Lokalny, Oliwa


Lokalizacja projektu

Oliwa ul. Grottgera odcinek od Orkana do Żeromskiego. Obręb 012, Numer działki 116.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

całkowity koszt: 50 000 zł.


Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak. Bieżące utrzymanie zieleni.


powrót