Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Srebrnej na wysokości budynków Szmaragdowa 3 i 5

zarekomendowany przez W/JO
Artur Kwiatkowski
projektodawca

Projekt: Chodnik wzdłuż ul.Srebrnej na wysokości budynków Szmaragdowa 3 i 5.

Cel:
1. poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poruszających się wzdłuż ul.Srebrnej w kierunku ul.Kolorowej
2. poprawa widoczności dla wyjeżdżających z ul.Szmaragdowej

Poruszając się od skrzyżowania ul.Srebrnej i Niepołomnickiej w kierunku ul.Kampinoskiej możemy zauważyć, że chodnik znajduje się po prawej stronie jezdni. Wyjątkiem jest odcinek od skrzyżowania ul.Srebrnej i Szmaragdowej gdzie chodnik poprowadzono po przeciwnej stronie. Pieszy zmuszony jest więc do przejścia przez jezdnię na chodnik, który został zwężony poprzez zainstalowane w nim oświetlenie.

Ul.Srebrna znajduje się w strefie tempo 30 i pieszy powinien czuć się bezpiecznie chcąc przekroczyć jezdnie w dowolnym miejscu. W praktyce kierowcy rzadko ustępują pieszym poruszając się przy tym z nadmierną prędkością.

Dodatkową korzyścią z budowy chodnika będzie poprawa widoczności dla wszystkich samochodów wyjeżdżających z ul.Szmaragdowej.

Charakter projektu

Lokalny, Orunia Górna - Gdańsk Południe


Lokalizacja projektu

Od skrzyżowania ulic Srebrna i Szmaragdowa w stronę skrzyżowania ulic Srebrna i Kolorowa, przez działki 297/40, 296/12, 296/6, 296/4, 296/3 aż do jej końca czyli granicy z działką 297/31


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Położenie chodnika o szerokości około 1,5-2m i długości około 140m, koszt orientacyjny 150 000,00 zł wraz z dokumentacją projektową.
Nie ma potrzeby instalacji oświetlenia ponieważ takowe znajduje się już w chodniku po przeciwnej stronie.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt nie generuje kosztów utrzymania. Doraźnie sprzątanie lub odśnieżanie.


powrót