Chodnik (100m) wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem na części ulicy Betoniarzy.

odrzucony formalnie
Krzysztof Dąbrowski
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak złożenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wersji papierowej wniosku wraz z podpisem poparcia. Warunek regulaminowy.


Zadanie miałoby polegać na budowie oświetlonego chodnika od ulicy Osiedlowej do końca ulicy Betoniarzy na jej nieutwardzonej części (100m). Ulica Betoniarzy jest podzielona na część utwardzoną wraz z chodnikiem oraz na część nieutwardzona bez oświetlenia oraz infrastruktury. Stan ten trawa od kilkudziesięciu lat.
Dodatkowym argumentem za inwestycją są względy bezpieczeństwa mieszkańców. Część nieutwardzona ulicy betoniarzy jest kilkadziesiąt razy w roku podmokła lub całkowicie zalana co uniemożliwia dojście do części asfaltowej ludziom starszym, wózkom oraz osobom niezmotoryzowanym. Nie ma alternatywnego wyjścia z posesji, natomiast w przypadku zalania lub nawet podmoknięcia niemożliwy jest wjazd np. karetki. Stan ten jaki ma często miejsce przedstawiam na zdjęciach.
Korzyści: Podstawowa infrastruktura dająca minimum użyteczności i poczucia bezpieczeństwa dla wieloletnich mieszkańców Gdańska.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu

Gdańsk Kokoszki, Ulica betoniarzy w części od "paczkomatu" na ulicy osiedlowa do końca ulicy Betoniarzy (numery 33 33A)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

550.000
Budowa chodnika - 380.000
Odwodnienie - 100.000
Oświetlenie - 70.000

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszt energii zużytej przez oświetlenie oraz jego konserwacja.


powrót