ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Gospody

odrzucony

Powód odrzucenia

Niedopuszczalne jest wydzielanie tej trasy z istniejącego chodnika poprzez oznakowanie poziome. W tym zakresie wniosek jest sprzeczny z PO Mobilność i Transport Strategii Gdańsk 2030 Plus dającej priorytet ruchowi pieszemu. Zgodnie z SR STeR jest to trasa rowerowa główna, która powinna powstać w formie wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 3,5 m. Lokalizacja trasy powinna znajdować się w pasie drogowym drugiej nitki ulicy Gospody.


Z uwagi na zwiększającą się liczbę prywatnych rowerów oraz korzystanie mieszkańców z miejskich rowerów Mevo konieczne jest stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gospody. Obecnie rowerzyści jeżdżą po chodnikach przeznaczonych dla pieszych. Dochodzi do sytuacji niebezpiecznych dla pieszych dorosłych i dzieci oraz rowerzystów. Z dwóch stron ulicy znajdują się chodniki. Jeden z chodników możnaby przeznaczyć na ścieżkę rowerową lub szerszy chodnik podzielić na część do pieszych użytkowników i rowerzystów. Powstanie ścieżki rowerowej zwiększyłoby bezpieczeństwo i komfort mieszkańców dzielnicy oraz osób przejeżdżających przez Żabiankę.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

Żabianka, ul. Gospody, od skrzyżowania Chłopska/Pomorska do Ergo Areny

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

pomalowanie części chodnika na odcinku długości ok. 800 m, max. 15.000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót