Ogrodzona strefa dla psów przy zbiorniku retencyjnym nieopodal PKM Jasień

odrzucony

Powód odrzucenia

Brak możliwości rozbiórki terenu z płyt pod wybieg dla psów. Wskazany w projekcie teren płyt stanowi plac składowy przy zbiorniku retencyjnym "Jasień" i przeznaczony jest do składowania osadów z bagrowania zbiornika. Jest to zbiornik nowy, jeszcze nie oczyszczany i jego oczyszczanie jest zaplanowane w przyszłym roku. W tej sytuacji nie może być przeznaczony na inne cele do czasu zakończenia bargowania.


Zadanie polega na wykonaniu ogrodzonej strefy dla psów z uwzględnieniem naturalnego ukształtowania terenu oraz zadrzewienia na przykładzie Psiej Strefy w gdyńskim Orłowie (www.psipark.pl/wybiegi-dla-psow/wybieg-dla-psow-gdynia-kolibki-orlowo/). Dla odpowiedzialnej opieki nad psami ważne są miejsca, w których opiekunowie mogą z nimi się bawić, uczyć oraz dać możliwość wybiegania się zwierzakom na bezpiecznym terenie zgodnie z obowiązującym prawem. Na wybiegu psy mogą biegać bez smyczy, bawić się z innymi psami i być oddzielone od zwierzyny leśnej tworząc miejsce bezpieczne.
Spodziewane korzyści:
-Integracja mieszkańców pobliskich osiedli jak również z pozostałych części miasta z uwagi na atrakcyjność terenu
-Powstaną warunki i miejsce, w którym psy będą mogły biegać bezpiecznie bez smyczy oraz wpływające na prawidłową socjalizację, nie zagrażając poczucia bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów
-Wzrośnie świadomość wśród właścicieli psów w kwestii sprzątania po swoich pupilach

Charakter projektu

Lokalny, Jasień


Lokalizacja projektu

0036.412/11 lub po uzyskaniu informacji i zgody działka numer 2/22


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt: około 67 600- 83 000 zł
- ogrodzenie terenu z 2. furtkami 20 000 zł
- dystrybutor torebek na odchody 1 000 zł
- regulamin strefy wraz z oznaczeniem 1 000 zł
- 4x miski na wodę dla psów ze stojakami 2 000 zł
- elementy toru przeszkód/urządzeń do psich sportów 30 000 zł
- 2 x ławki dla właścicieli psów 2 400 zł
- 2 x śmietnik 1 200zł
- dosadzenie krzewów, drzew w celu zacienienia oraz usunięcie betonowej nawierzchni 25 000 zł- w przyp. działki 2/22 - 10 000 zł
Wszystkie elementy stałe (ławki, urządzenia) powinny być wykonane z drewna.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty związane z wywozem śmieci oraz ewentualnymi naprawami.


powrót