Bezpieczeństwo i estetyka-remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską

zarekomendowany przez W/JO

Bezpieczeństwo i estetyka. 1. Remont ciągu pieszego w okolicy Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Subisława 22. Nawierzchnia chodnika jest w fatalnym stanie, nierówne i wystające płyty chodnikowe utrudniają ruch pieszy i stwarzają zagrożenie uszczerbku na zdrowiu zarówno dzieci jak i dorosłych. 2. Remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6. Cel to ciąg dalszy zagospodarowania zaniedbanego terenu przy ul. Gospody 6 (3 lata temu w BO zwyciężył projekt na teren obok , zrealizowany). 3. Remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską. Zniszczona nawierzchnia stwarza zagrożenie dla ruchu samochodowego, jak również pieszych przechodzących do pobliskiego przystanku tramwajowego i sklepów.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

Działka 43/12 i 196 obręb 7, parking dz. 317/2 obr.5


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

501 000 PLN

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty bez zmian ( sprzątanie).


powrót