Remont chodnika wzdłuż ul.Wejhera oraz remont istniejących miejsc parkingowych i budowa nowych.

weryfikacja wstępna

Remont ciągu pieszego wzdłuż całej ulicy Wejhera łączącego 10 bloków z punktami usługowymi oraz przystankami komunikacji miejskiej
( chodnik od lat nie remontowany, około 750m2). W związku z tym nawierzchnia jest w fatalnym stanie, nierówne i wystające płyty chodnikowe utrudniają ruch pieszy i stwarzają zagrożenie uszczerbku na zdrowiu. Co do parkingów - cel to ciąg dalszy zagospodarowania zaniedbanego terenu ( 3 lata temu w BO zwyciężył projekt na teren obok , zrealizowany). W tym zakresie projekt dotyczy remontu istniejących miejsc parkingowych( około 472m2)oraz budowa nowych ( około 273m2).
Załączone mapy wskazują przewidywany teren inwestycji.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

Działki 43/12, 75/13, 27/29.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

501 000 PLN

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty bez zmian ( sprzątanie).


powrót