Uporządkowanie stoku z możliwością spotkań mieszkańców Wzgórza Mickiewicza, Siedlec i Gdańska na GRILA.

zarekomendowany przez W/JO
Zygmunt Juraczko
projektodawca

Uporządkować i wyrównać doły, wyrwy. Usunąć niezbędne drzewa i krzewy na stoku, bez zmiany współrzędnych wysokości terenu. Obecnie teren jest bardzo zaśmiecony, wszelkiego rodzaju śmieciami, fekaliami, porośnięty drzewami i krzewami, chwastami W zakrytym roślinnością terenie.przebywają w chaszczach osobnicy pijący alkohol zagrażający mieszkańcom Uporządkowanie terenu zapewni mieszkańcom większe bezpieczeństwo. Część naszego kochanego i pięknego miasta Gdańska zostanie uporządkowana, mieszkańcy Gdańska, Wzgórza Mickiewicza i KOŁA SENIORA będą mogli spokojnie spędzać wolny między innymi czas na "GRIlU".

Charakter projektu

Lokalny, Siedlce


Lokalizacja projektu

Obręb 204 S od strony rurociągów 2000 metrów kwadratowych działki 4/3


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt inwestycji szacujemy na 38.000 tysięcy /trzydzieści osiem tysięcy/

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie. Teren jest pod zarządem Zieleni Miejskiej.


powrót