Ekran akustyczny - osiedle Jasień

odrzucony
Magdalena Nowicka
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak możliwości oszacowania kosztu projektu - uwarunkowany jest od istniejącego przekroczenia hałasu, którego dokładna wysokości jest możliwa dopiero do określenia po wykonaniu pomiarów. Jednocześnie koszt zależy od zastosowanych ekranów koniecznych do realizacji (od ich wysokości). Koszt zadania może przekroczyć kwotę dostępną dla dzielnicy.


Postawienie przy ul. Kartuskiej lekkiej konstrukcji oddzielającej i chroniącej przed hałasem mieszkańców bloku (ul. Rycerza Blizbora 9-15) oraz usunięcie starej, drewnianej, szpecącej konstrukcji (postawionej w 1996 r. przez Spółdzielnię Zakoniczyn dla osiedla Jasień-Wieś) i usytuowanej tuż przy ulicy. Zmiana ta radykalnie poprawi ESTETYKĘ tego rejonu oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z przystanku autobusowego (nr 1275 Damroki, kierunek Karczemki). Długość ekranu około 85 m.

Charakter projektu

Lokalny, Jasień


Lokalizacja projektu

obręb 49, działka nr 259/45, na wysokości bloków ul. Rycerza Blizbora 9-15


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

około 170.000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

NIE, ewentualne bieżące naprawy.


powrót