Remont chodnika oraz wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Wejhera

odrzucony

Powód odrzucenia

Remont chodnika wraz z remontem jezdni oraz miejscami parkingowymi jest uwzględniony w Programie modernizacji chodników - edycja 2019


Projekt zakłada remont chodnika wzdłuż całej ulicy Wejhera. Ok 400-metrowy odcinek - będący ciągiem pieszym łączącym 10
bloków z punktami usługowymi oraz przystankami komunikacji miejskiej - od lat nie był remontowany. W związku z tym
obecnie nawierzchnia jest w fatalnym stanie - nierówne i wystające płyty chodnikowe utrudniają ruch pieszy i stwarzają
zagrożenie uszczerbku na zdrowiu.
Dodatkowo projekt zakłada wyznaczenie równoległych do drogi miejsc parkingowych.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

ulica Jakuba Wejhera (działka 0007.75/13)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wg "cennika miejskiego" - chodnik 400m długości x 1,5m szerokości x 200zł/m2 = ok. 120 000 zł
obecnie istnieje chodnik o szerokości ok 3m - pozostałe 1,5m można zagospodarować na miejsca parkingowe równoległe do drogi (za kwotę ok. 100 000 zł)

wartość projektu - 220 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót