Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Letnicy

odrzucony
EWA PRÓCHNIEWICZ
projektodawca

Powód odrzucenia

Wskazana działka to teren tzw rezerwy inwestycyjnej znajdujący się w planach sprzedaży


1. Utrzymanie miejsc w konwencji zieleni
2.Renowacja placu zabaw
3.Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
4.Wspieranie relacji pomiędzy sąsiadami
W tej okolicy mieszkają dzieci, dla których wymieniony plac jest jedynym miejscem do zabawy, a jego obecny stan na to nie pozwala i stwarza realne zagrożenie, potrzeba realizacji niniejszego zadania jest niezbędna. Place zabaw to miejsca, dzięki którym dzieci rozwijają umiejętności ruchowe , również cechy takie jak: ambicje, wytrwałość, samodzielność, pomysłowość, współdziałanie w zespole, wiara w własne siły, pewność siebie.
Plac docelowo będzie ogrodzony z ławkami dla opiekunów dzieci, powinien być wyposażony w huśtawki, urządzenie typu park linowy, przeplotnie globus,drążek, (przykładowe urządzenia w załączniku).
Konieczna jest wymiana nawierzchni na piasek, usunięcie samosiejek. Obsadzenie placu żywopłotem.

Charakter projektu

Lokalny, Letnica


Lokalizacja projektu

Obręb 059 Numer działki11/2


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

całość 153 000 zł - koszt urządzeń (park linowy, huśtawki, globus, drążek) 2 ławki , uporządkowanie terenu, wymiana nawierzchni

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Konserwacja terenów rekreacyjnych.


powrót