Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!

zarekomendowany przez W/JO
Maria Rudnicka
projektodawca

Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny w ogrodowej i zielonej dzielnicy Gdańska,dla mieszkańców i uczniów Szkoły Podstawowej: różne dyscypliny w godzinach lekcyjnych i poza nimi.Należy zrealizować projekt budowlany: boiska,bieżnie,zieloną salę gimnastyczną,urządzenia do ćwiczeń,ogrodzenie,furtki,oświetlenie,monitoring. Obecnie Dzielnica nie dysponuje żadnym nowoczesnym i gwarantującym bezpieczeństwo zapleczem sportowym.Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.Bezpośrednia bliskość Szkoły pozwoli w bezpiecznych i komfortowych warunkach dzieciom i młodzieży szkolnej rozwijać zdrowy styl życia i poprawiać ogólną sprawność fizyczną.Docelowo, projektowane obiekty sportowe,prócz codziennego wykorzystania na potrzeby uczniów oraz mieszkańców dzielnicy staną się miejscem organizowania zawodów sportowych na skalę miejską.Pozyskana kwota stanowi IV cz. (ok 25%) wydatku planowanej inwestycji realizowanej wraz z Gminą Gdańsk.

Charakter projektu

Lokalny, Rudniki


Lokalizacja projektu

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74 / ul. Prosta: działka 184/2, obręb 101. Obecnie jest to teren Miejski, graniczący z terenem Szkoły Publicznej nr29. Posiada dobry, niezależny dojazd od ul.Prostej oraz z terenu Szkoły. Teren równy, suchy. Do roku 2018 zarośnięty krzewami i karłowatymi drzewami (stary sad). W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 wykonano: projekt inwestycji (załączony), wyrównanie gruntu, usunięcie przeszkody (linia niskiego napięcia), usunięcie zbędnej roślinności, ogrodzenie. Środki z edycji Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 zostaną łącznie wykorzystane przez DRMG do końca czerwca tego roku na utworzenie oświetlenia, monitoringu, bieżni, skoczni, części chodników, uporządkowania terenu pod boisko gruntowe, humusowanie trawników oraz wykonanie piłkochwytów i ustawienie dwóch bramek wg. załączonego projektu. Obecny projekt Budżetu Obywatelskiego 2020 ma na celu utworzenie profesjonalnej nawierzchni sztucznej boiska, części chodników i odwodnienia terenu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunkowy koszt całkowity zaprojektowania i utworzenia obiektu to około 650.000,-zł. Wnioskowane 149.000,-zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 środki pozwolą na rozpoczęcie i wykonanie czwartego etapu deklarowanej inwestycji realizowanej z Gminą Miasta Gdańsk: utworzenie sportowo-rekreacyjnego otoczenia boiska (bieżnie, skocznie, ławki, mała architektura, oświetlenie i monitoring).

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji stanu sfinansowanego z budżetu obywatelskiego (teren rekreacyjno)- ok 55000zł/rok


powrót