ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Brętowo

zarekomendowany przez W/JO

Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Brętowo. Program zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań.

Charakter projektu

Lokalny, Brętowo


Lokalizacja projektu

Trójmiejski Park Krajobrazowy (obręb 027, numer działki 35/1)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt projektu 10400zł (60 spotkań po 1,5 godziny). W tym: koszt wynagrodzenia trenera (instruktora) personalnego 9000zł (150zł za 1,5h); koszt przeprowadzenia dwukrotnie analizy składu ciała analizatorem medycznym wszystkim uczestnikom wraz z interpretacją 1000zł (500zł za 1,5h); koszt materiałów promocyjnych 400zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót