Bliżej po zdrowie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego! Budowa altan grillowych.

odrzucony
Kamil Duljas
projektodawca

Powód odrzucenia

– Zgodnie z ustawą o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozpalać ognisk. Służą do tego jedynie miejsca, wyznaczone przez właściciela lasu lub leśniczego. Miejsce wyznaczone przez właściciela lasu lub leśniczego powinno mieć zapewnioną możliwość szybkiego ugaszenia ognia, w projekcie należało by takie środki zapewnić, możliwa konieczność wykonania drogi przeciw pożarowej – koszt zadania przekroczyłby wówczas kwotę dzielnicy. Ponadto teren działki nr 340/9 obręb 006 jest zagospodarowywany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, natomiast teren działki nr 5 obręb 011 pełni funkcję składnicy drewna Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - brak możliwości realizacji altany grillowej. Jednocześnie Gmina realizuje program "Zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów TPK" zgodny z celem wniosku - w Oliwie będą realizowane 4 obszary wejściowe do TPK: Staw Młyński, Dwór I, Dwór VII Abrahama, Michałowskiego. Lokalizacja przy stawie młyńskim vis-a-vis wzgórza pachołek wyposażona będzie w miejsca do grillowania.


Rozległe i atrakcyjne tereny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego oferują wypoczynek wśród przyrody i świeżego powietrza przez cały rok. Nowoczesne i wygodne miejsca odpoczynku zlokalizowane na obrzeżach Parku ułatwią organizację krótkich, łatwych wycieczek na łono natury z powodu swojej bliskości i dostępności. Mogą też stanowić bazę do dłuższych wycieczek pieszych i rowerowych.
Celem projektu jest budowa dwóch altan grillowych na obrzeżu Trójmiejskiego Parku, przystosowanych do palenia ognia, w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Na każdej wiacie zostanie umieszczona tablica informacyjna z mapą i opisem walorów okolicznej przyrody.
Korzyścią dla mieszkańców będzie aktywne spędzanie wolnego czasu, poprawa zdrowia i samopoczucia. Zmniejszy się liczba ognisk organizowanych na dziko, niebezpiecznych dla przyrody. Poprawi się dostępność Parku i wzrośnie świadomość jego wartości przyrodniczej.

Charakter projektu

Lokalny, Oliwa


Lokalizacja projektu

Lokalizacja nr 1 - Droga na pachołek od strony tatrzańskiej:
Obręb 006 Numer działki 340/9
Lokalizacja nr 2 - Pobliże wieży widokowej przy ul. Polanki
Obręb 011 Numer działki 5


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt realizacji dwóch altan grillowych to koszt 100 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt nie generuje kosztów utrzymania


powrót