Bliżej po zdrowie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego! Budowa altan grillowych.

weryfikacja wstępna
Kamil Duljas
projektodawca

Rozległe i atrakcyjne tereny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego oferują wypoczynek wśród przyrody i świeżego powietrza przez cały rok. Nowoczesne i wygodne miejsca odpoczynku zlokalizowane na obrzeżach Parku ułatwią organizację krótkich, łatwych wycieczek na łono natury z powodu swojej bliskości i dostępności. Mogą też stanowić bazę do dłuższych wycieczek pieszych i rowerowych.
Celem projektu jest budowa dwóch altan grillowych na obrzeżu Trójmiejskiego Parku, przystosowanych do palenia ognia, w miejsach łatwo dostępnych dla mieszkanców, w tym rodzin z dziećmi. Z proponowanych lokalizacji ostatecznie wybrane zostaną dwie. Na każdej wiacie zostanie umieszczona tablica informacyjna z mapą i opisem walorów okolicznej przyrody.
Korzyścią dla mieszkańców będzie aktywne spędzanie wolnego czasu, poprawa zdrowia i samopoczucia. Zmniejszy się liczba ognisk organizowanych na dziko, niebezpiecznych dla przyrody. Poprawi się dostępność Parku i wzrośnie świadomośc jego wartości przyrodniczej.

Charakter projektu

Lokalny, Oliwa


Lokalizacja projektu

Proponowane lokalizacje:
Lokalizacja nr 1. - Za dworem Olwiskim, wzdłuż drogi Marnych Mostów:
Obręb 010 Numer działki 48
Obręb 010 Numer działki 52/2
Obręb 010 Numer działki 50
Obręb 010 Numer działki 55
Lokalizacja nr 2 - Droga na pachołek od strony tatrzańskiej:
Obręb 006 Numer działki 340/9
Lokalizacja nr 3 - okolice ul. Bytowskiej:
Obręb 010 Numer działki 2
Lokalizacja nr 4 - Pobliże wieży widokowej przy ul. Polanki
Obręb 011 Numer działki 5


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt realizacji dwóch altan grillowych to koszt 100 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt nie generuje kosztów utrzymania


powrót