Nasadzenie roślinności przy al. Havla w celu osłonięcia od wiatru wejścia do Morskiej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola

odrzucony formalnie
Dorota Graszek
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak złożenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wersji papierowej wniosku wraz z podpisem poparcia. Warunek regulaminowy.


Przy ulicy Rogalińskiej, jest Morska Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole obie placówki mają wejście i parking od strony al.Havla. Ze względu na specyficzny teren, wieje tam bardzo silny wiatr. Brakuje architektury krajobrazu, która pozwoliłaby zredukować intensywność. Utrudnia to dojście jedyna droga do szkoły oraz bezpieczne przejście przez ulicę. Potrzebne byłoby nasadzenie roślin, które wytrzymałyby specyficzne warunki, szczególnie w trudnym okresie zimowym. Najlepiej umieścić w wiatrochronie rząd zimozielonych, gęstych drzew, których gałęzie sięgają ziemi. Dodatkowo niższa roślinność urozmaiciła by krajobraz, jak również zredukowała hałas od linii tramwajowej oraz ruchliwej ulicy. Jest to istotne ze względu na usytuowanie sal lekcyjnych, których okna, są zwrócone wprost na ulicę. Na tym terenie rośnie głównie trawa więc ładna roślinność osłoniłaby również ścieżkę rowerową.

Charakter projektu

Lokalny, Chełm


Lokalizacja projektu

działki, 1833, 1803
wzdłuż Havla, na wysokości Morskiej szkoły Podstawowej

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

nasadzenie roślin odpowiednich do warunków pogodowych
koszt 40 000


Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

TAK: obsługa roślin, po nasadzeniu, pielenie, nawadnianie itp


powrót