Modernizacja placu zabaw przy ulicy Potokowej, zacienienie terenu placu zabaw

zarekomendowany przez W/JO

Plac zabaw przy ulicy Potokowej ma bardzo małą liczbę atrakcji dostępnych dla dzieci, które ograniczają się do piaskownicy, zjeżdżalni oraz huśtawek. Wniosek dotyczy wymiany zjeżdżalni na urządzenie wielofunkcyjne. Wymiana tego elementu spowoduje jeszcze większe zainteresowanie placem oraz da możliwość całym rodzinom spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Dodatkowo, plac zabaw jest w okresie letnim narażony na bardzo wysokie temperatury, gdyż w żaden sposób nie jest osłonięty od słońca, co grozi udarem słonecznym. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zasadzenie szybko rosnących drzew liściastych typu brzoza lub topola wokół placu zabaw lub nawet na jego terenie.

Charakter projektu

Lokalny, Brętowo


Lokalizacja projektu

Obręb 37, numer działki 40/24, 40/25 oraz 35/2, 35/1


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt: 50 000zł
Zasadzenie 10 drzew od strony południowej

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Utrzymanie drzew - 300zł rocznie
Utrzymanie placu zabaw - 1000zł rocznie


powrót